Dél-Alföld járásai

Általános földrajzi leírás

 

A dél-alföldi régió az ország délkeleti és déli részén, a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyék által lefedett területen helyezkedik el. Az ország legnagyobb kiterjedésű régiója. Területének jelentős része természeti és táji értékekben gazdag adottságú síkság, melynek tengerszint feletti magassága sehol sem haladja meg a 200 métert. A dél-alföldi régió az ország harmadik legnépesebb régiója, népsűrűségét tekintve azonban Dél-Dunántúl után a legalacsonyabb értékkel bír (71,3 fő/km2). A népességcsökkenés folyamatos, bár nem egyenletes mértékű és területileg is eltérő.


Természet- és tájföldrajzi adottságok

 

A dél-alföldi régió síkvidéki jellege ellenére változatosterület. Alapvetően hat középtáj osztozik a területén: Duna menti síkság, Duna-Tisza közi homokhát, Bácskai-síkvidék, Alsó-Tisza-vidék, Körös-Maros köze, Berettyó-Körösvidék és a Nagykunság. A régió földterületének nagy része főként mezőgazdasági hasznosításra alkalmas, leginkább a nagyüzemi gabonatermesztés jellemzi a területet.


Településföldrajzi jellemzők

A települések számát (254 település, mely országos viszonylatban a legalacsonyabb egy régión belül) és a régió területét (az ország legnagyobb kiterjedésű régiója) tekintve, ez a régió az ország legritkább településhálózatával rendelkezik. 47 városával ugyanakkor a Dél-Alföld az Észak-Alföldet követően a második legvárosiasabb régiója az országnak. Településszerkezetét leginkább a tanyákkal körülvett mezővárosok és óriásfalvak alkotják. Az aprófalvakban és a kisfalvakban élők aránya nagyon alacsony (2,5%). A lakosság legnagyobb része (44,7%) a 2 000-10 000 fős nagy- és óriásfalvakban, valamint a 20 000-50 000 lakosú mezővárosokban (21,3%) koncentrálódik. Magyarország legkiterjedtebb tanyarendszere ebben a régióban található. A 2001-es népszámláláskor a külterületi lakosság száma 124 844 fő volt, mely az ország összes külterületi lakosságának 42%-át jelentette.

 

Természeti és kultúrtörténeti értékek

 

A térség természeti környezetének meghatározói a Duna, a Tisza és a hozzá kapcsolódó folyók, holtágak, és a védett területek. Ezek egyrészt lehetőséget adnak a zöldfolyosó-rendszerek kialakítására, másrészt rekreációs potenciált is képviselnek. A Dél-alföldi régió területének több mint 7%-a áll természetvédelem alatt. A régióhoz tartoznak a Kiskunsági Nemzeti Park, a Körös-Maros Nemzeti Park és a Duna-Dráva Nemzeti Park egyes területei, melyek együttesen az ország összes nemzeti park területének 21%-át adják. Az országos jelentőségű védett területek együttes nagysága az országos érték közel 25%-a.

 

A régió Tájvédelmi Körzetei és Természetvédelmi Területei:

Pusztaszeri TK, Mártélyi TK, Dél-Mezőföldi TK

Dénesmajori Csigás-Erdő TT, Szarvasi Arborétum TT, Szarvasi Történelmi Emlékpark TT, Ásotthalmi Láprét TT, A Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye TT, Császártöltési Vörös-mocsár TT, Csólyospálosi Földtani Feltárás TT, Csongrádi Kónya-szék TT, Érsekhalmi Hét-völgy TT, Hajósi Homokpuszták TT, Hajósi Kaszáló és Löszpart TT, Kéleshalmi Homokbuckák TT, Kiskőrösi Turjános TT, Kiskunhalas Fejtéki-mocsár TT, Kunfehértói Holdrutás Erdő TT, Péteri-tó TT, Pusztaszeri Fülöp-szék TT, Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű TT, Szelidi-tó TT

 

A régió több mint 700 épülete és építménye élvez országos műemléki védettséget, az egyházi jellegű emlékek száma összességében megközelíti a 250-et, a kastélyok és kúriák száma közel hatvan.  Legnagyszabásúbb középkori emléke a szegedi Alsóvárosi Boldogasszony templom. A régió kedvelt turisztikai célpontja a bugaci puszta és az 1200 présházból álló hajósi sváb pincefalu, mely Európában is kuriózumnak számít. A löszhátra épített egymáshoz bújó, fehérre meszelt présházak együttese a népi építészet különleges dél-alföldi emléke. Kalocsa egyike a négy magyarországi római katolikus érseki székhelynek, mely néprajzi nevezetességeiről is híressé vált. A régió olyan további történelmi emlékhelyekkel büszkélkedhet, mint Gyula (vár), Szarvas (arborétum) és Ópusztaszer (Nemzeti Történeti Emlékpark).

 

Forrás:www.terport.hu/

Képek:Saját készítés

Flag Counter