Járművel való közlekedés védett természeti területen és erdőterületen

 

Védett természeti területen, ami lehet nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület vagy természeti emlék, közlekedő járművek (pl. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, quad stb.) jelentős mértékben károsíthatják a természeti és védett természeti értékeket és azok élőhelyét, a talajfelszín élővilágát, rengeteg kétéltűt, hüllőt és ízeltlábút pusztíthatnak el, növényeket taposhatnak ki, élőhelyeket tehetnek tönkre. A megbolygatott talajfelszínen fellépő erózió, az inváziós fajok megjelenése további természetvédelmi problémákat okoznak. Éppen ezért szükséges ezeknek a tevékenységeknek a szabályozása, bizonyos esetekben engedélyhez kötése.

A védett természeti területeken a járművel történő közlekedés, (beleértve a kerékpározást is) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött. Kivételt képeznek ez alól az arra kijelölt kizárólag mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, melyeken engedély nélkül is lehet közlekedni.  A védett természeti területek határát hatósági táblák jelzik. A tábla hiánya a védettség tényét nem befolyásolja, és nem mentesít az egyéni felelősség alól. Aki járművel közlekedik és le kíván térni a közútról vagy a közforgalom számára megnyitott magánútról, előtte feltétlenül tájékozódjon. A védett természeti területek interaktív térképe bárki számára elérhető a Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati modulján.

A fokozottan védett területre még gyalogosan is csak külön engedély birtokában (vagy jelzett turistaúton vagy tanösvényen haladva) lehet belépni!

A közforgalom számára megnyitott utakon (közúton) korlátlanul szabad közlekedni, itt értelem szerűen a KRESZ szabályai érvényesek.

Natura 2000 hálózatba tartozó területeken nem szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye a közlekedéshez, de a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, valamint technikai jellegű sporttevékenység folytatásához már igen.

Országos jelentőségű védett természeti területeken, Natura 2000 területeken a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal, helyi jelentőségű védett természeti területeken a jegyző a természetvédelmi hatóság.

 

Kizárólag emberi erővel hajtott kerékpárral való közlekedés szabályai:

A védett természeti területeken a kerékpárral történő közlekedés a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött. Kivételt képeznek ez alól az arra kijelölt kizárólag mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, melyeken engedély nélkül is lehet közlekedni.Védett természeti területeken a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül lehet közlekedni az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú utakon (pl.: ösvényeken nem!), a kerékpározásra kijelölt utakon (pl.: Pilis Bike), a közutakon és a közforgalom számára megnyitott magánutakon.Természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdőben erdészeti használatú utakon pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából emberi erővel hajtott kerékpárral, bárki saját felelősségére közlekedhet, illetve ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni kötelesA kerékpárral való közlekedést erdőgazdálkodó, korlátozhatja, illetve megtilthatja, ha a terület tulajdoni jellegét és a korlátozást, illetve tiltást a területen megfelelően jelzi.Abban az esetben lehet jelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre

Személygépkocsival, nem csak emberi erővel hajtott kerékpárral való közlekedés szabályai:

 A védett természeti területeken a járművel történő közlekedés a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött. Kivételt képeznek ez alól az arra kijelölt kizárólag mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, melyeken természetvédelmi engedély nélkül is lehet közlekedni.

Az erdőben látogatás céljából személygépkocsival, nem csak emberi erővel hajtott kerékpárral közlekedni csak a közforgalom számára megnyitott erdészeti magánúton, járműközlekedésre kijelölt erdei úton, valamintaz erdőgazdálkodó beleegyezésével az erdészeti feltáróhálózat részét képező egyéb erdei úton szabad.

Erdőben erdészeti feltáróhálózat részét képező utat járműközlekedésre az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki. Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozhatja. Az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

 

Motorral, quaddal való közlekedés szabályai:

 A védett természeti területeken a járművel történő közlekedés a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött. Kivételt képeznek ez alól az arra kijelölt kizárólag mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, melyeken természetvédelmi engedély nélkül is lehet közlekedni.

Erdőben, illetve az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral – erdőgazdálkodási célú járműforgalom kivételével tilos közlekedni!

 

Szankciók

Aki védett természeti területen a hatóság engedélyéhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végez (pl. járművel való közlekedés) természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Aki olyan erdőben közlekedik járművel, ahol a forgalmat jogszabály tiltja, vagy azt jogszabály felhatalmazása alapján korlátozzák vagy megtiltják, erdőrendészeti szabálysértést követ el.

Aki Natura 2000 területet, védett természeti területet vagy védett élő szervezetek életközösségét, illetve azok élőhelyét jogellenesen  jelentős mértékben megváltoztatja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.