Védett természeti területre (ami lehet nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület vagy természeti emlék) gyalogosan engedély nélkül be lehet lépni.
 

Ha védett természeti terület védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható, a természeti területet vagy annak egy részét fokozottan védetté kell nyilvánítani.

Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez viszont – a jelzett turistautak és tanösvények kivételével – a természetvédelmi hatóságnak a nemzeti park igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek – feladatuk ellátásához szükséges mértékben – engedély nélkül beléphetnek.Hazánknak mindössze 1,37 %-a áll fokozott természetvédelmi oltalom alatt. Nagyon fontos ezen területek háborítatlanságának biztosítása, ezért kérünk minden természetjáró embert, hogy ezeken a területeken kizárólag gyalogosan, a jelzett turistautakon, tanösvényeken közlekedjen.

 

Nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. A terület szabadidős tevékenységek végzésére alkalmas (például túrázás, biciklizés).A nemzeti parkokat tilos bármilyen mezőgazdasági vagy ipari hasznosítás céljából igénybe venni, hasonló tevékenységektől meg kell óvni azokat. Ezt a meghatározást a Természetvédelmi Világszövetség hozta létre, melynek fő célja a természeti értékek megőrzése.Magyarországon az első nemzeti parkot 1973-ban hozták létre, ami a Hortobágyi Nemzeti Park lett.
Hazánkban 10 nemzeti park található: Fertő-Hanság Nemzeti Park / Duna-Ipoly N.P / Bükki N.P. / Aggteleki N.P. / Hortobágyi N.P. / Kőrös-Maros N.P. / Kiskunsági N.P.  / Duna-Dráva N.P. / Blaton-felvidéki N.P. / Őrségi N.P.
 
 
Természeti emléknek minősül valamennyi kunhalom(1), földvár, forrás, víznyelő barlang, valamint a természet minden olyan különleges egyedi képződménye, amelynél az elfoglalt terület kiterjedésében elhanyagolható, és magához a védett értékhez képest is jelentéktelen. Ilyenek a kisebb kiterjedésű földtani szelvények, sziklák, források, egyes fák, facsoportok, fasorok stb. A természeti emlékek általában helyi értékek. 
(1)A kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak.
 
 
Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése
 
 
 
 
Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme
Magyarországon 327 országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület található.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területeket és értékeket - a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően - a következőképpen lehet csoportosítani:

A.) Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek

1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: nemzeti park / tájvédelmi körzet / természetvédelmi terület  /  természeti emlék.

2. Egyedi jogszabállyal védett természeti értékek:  ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok, / mesterséges üregek.

3.  A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek:

a) természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp és szikes tó.

b) természeti emléknek minősül valamennyi kunhalom, földvár, forrás,víznyelő.

4. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti értékek: barlangok.

B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek: természetvédelmi terület / természeti emlék.